Τυροκομικά Αυστρίας

 
KIBWTIO

Συσκευασία

COW

Παράγεται από Αγελαδινό γάλα

PRESERV

Διατηρησιμότητα

AYSTRIA

Παράγεται στην Αυστρία